Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Bumerang Bale Gösterisi
Atatürk ve Mavi Vatan Konferansı
Öncü Kadınlarımız Müzikli Tiyatro Gösterisi
Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TÜRK MİTOLOJİSİ

TÜRK MİTOLOJİSİ
Türk mitolojisi, tarihi Türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir.
03.01.2015 / 20:38

Eski efsaneler, Türk halklarının ortak inancı Tengricilikten öğeler taşır.


“İnsanlığın kutsallık atfettiği dağ, taş, ağaç, ateş, su gibi varlıkların içerisinde ağaçların ayrı bir önemi vardır. Ağaç her zaman önde gelen kutsal semboller arasındadır. Çünkü o kökleri ile yere bağlıdır, dalları ile göğe uzanır. Kalıcıdır. Her yıl yapraklarını döküp yeniden yeşererek kendini sayısız kez yeniler. Ölümden sonra hayata yeniden dönüşün sembolüdür.”


Hayat Ağacı, birçok mucizeyi gerçekleştirir. Birçok dini malzeme bu üç alemi birbirine bağlayan ağacın odunundan yapılmıştır. Örneğin, şamanların davulları Hayat Ağacı’nın odunundan yapılmış ve elbiselerinin üzerleri onun motifleriyle süslenmiştir. Şaman Hayat Ağacı’na tırmanır, dokuzuncu katta Bay-ülgen’in yanına varır. Şaman’ın Hayat Ağacı’na tırmanması göğe çıkışı simgeler.


Eski Türk inancında ağaç ve orman, insan hayatı üzerinde tesiri olan mukaddes varlıklardır. İnsanların onların iyelerini memnun ettikçe, daha mesut olacaklarına, bolluk ve berekete ulaşıp daha huzurlu yaşayacaklarına inanılırdı. Türklerin bu inancı Göktürk Çağı kitabelerinde kazınmıştır. Bu kitabelerde, Türklerin Ötüken Yış’dan uzaklaşmaları halinde, başlarına türlü belaların geldiğine ve geleceğine, burada yaşarlarsa, huzur içinde ömür süreceklerine, sıkıntıya düşmeyeceklerine işaret edilir. Gök Tanrı inanç sisteminde Ağaç kültü önemli bir yer tutmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yılın belli zamanlarında ve kutsal gecelerde bütün doğanın ibadet ettiğine bu arada gövdeleri ile yere eğilen ağaçların da secde ettiğine inanılır.


Çam Süsleme Geleneği: Nardugan


Güneşin yeniden doğuşu,NARDUGAN Bayramı olarak kutlanmaktaydı.(Nar=Güneş Dugan= Doğan) Güneşi geri verdi diye Tanrı Ülgen'e dualar ediyorlar, duaları Tanrıya gitsin diye ağacın altına hediyeler koyuyorlar, dallarına bantlar bağlayarak dilekler diliyorlardı. Hatta Türk kültüründe Ayaz Ata denilen bir kış efsanesi vardır ve uzun, beyaz sakallı bu kişi kışın fakirlere hediye dağıtmaktaydı. Bu yönden Noel Baba ile benzer özellikler gösterir. Sonradan Evliya olarak kabul edilmiştir. Aynı bayram kuzey pagan halklarınca "Yule" ismiyle halen kutlanmakta ve İskandinav kültürünce de Tanrı Odin baş rolü almaktadır. Son araştırmalar Odin ile Kök Tengri arasında azımsanamayacak kadar büyük ortak noktalar olduğunu göstermektedir. Odin Hıristiyanlık kuzey Avrupa’ya ulaşmadan çok önce bir göksel tanrıydı. O'nun simgesi   önceki yüzyıllarda vardı ve bu da tamamen aynı şekle sahip olan Tengri tamgasıdır (Daire içindeki haç).
EVRİM GÖKÇELİK

Etiketler:
Bu haber toplam 1654 defa okundu


Sayac Yeri