Anasayfam Yap    -
Reklam     -
Kunye     -
Son Mansetler    -
Iletisim                                 
Facebook    -
Bumerang Bale Gösterisi
Atatürk ve Mavi Vatan Konferansı
Öncü Kadınlarımız Müzikli Tiyatro Gösterisi
Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ (TEMAD)

TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ (TEMAD)
İlçemizdeki sivil toplum kuruluşlarına yapacağımız ziyaretlerin ilkini Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ile gerçekleştirdik. Dernek Başkanı Sn. Hüseyin Akbaş ve yöneticilerinden Sn. Hamdi Tütüncü ve Sn. Ömer Bayram’ın katıldığı bir söyleşiyi aşağıdaki satırlarda bulacaksınız.
22.08.2014 / 22:37


Sayın Akbaş, TEMAD ve kendiniz hakkında biraz bilgi verir misiniz?

İlk önce Atatürkçü Düşünce Derneği olarak ilk ziyaretinizi bizimle yaptığınız için memnuniyetimi belirtmek isterim. Ben, Jandarma astsubay emeklisiyim. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde Jandarma Karakol Komutanlığı ve ilçe Jandarma Komutanlığı yaptım. Emekli olduktan sonra ticarete atıldım. Emekli olduğum gün ADD’ ye, o zamanki adıyla SHP’ye ve TEMAD’a katıldım. ADD Karşıyaka Şubesi’nin ilk görevlilerindenim. İki dönem,“Üst Kurul Delegeliği”, iki dönem “Denetim Kurulu Üyeliği” ve gene iki dönem, “Disiplin Kurulu Üyeliği” yaptım. Halen de ADD üyeliğim devam etmektedir. Bundan sonra siyasete atıldım. CHP listelerinden üç dönem,“Karşıyaka Belediye Meclis Üyeliği” ne seçildim. 2011 yılında, “TEMAD İl Başkanlığı”na seçildim. 2014 senesinde tekrar aynı göreve getirildim.

Biz TEMAD üyeleri; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, “Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğü için Laik, Demokratik Cumhuriyet için, Atatürk Devrim ve İlkeleri için, yıllarca vatana hizmet etmiş, savaşmış, şehitler vermiş, bugün de aynı görevleri yapmaya hazır, Türk Silahlı Kuvvetlerin de Kara, Hava, Deniz ve Jandarma olarak çalışmış insanlarız”. Bizim olmazsa olmazımız Atatürk, Atatürkçülük, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlılığımızdır. Hedefimiz ile düsturumuz Atatürk’tür. Üyelerimizin tamamı Atatürkçü, Atatürk İlke ve Devrimleri’ne bağlı insanlardır.

Karşıyaka Atatürkçü Düşünce Derneği’nin faaliyetlerini yakinen takip etmekteyim. Her zaman kendilerine, TEMAD’lı olarak, Karşıyaka’nın en yüksek üye sayısına sahip bir Sivil Toplum Örgütü olarak Atatürkçü Düşünce Derneği’nin yanındayız, beraberiz, kolkolayız.

Atatürk İlke ve Devrimleri’ne; bilhassa son zamanlarda yapılan saldırılara karşı omuz omuza, yürek yüreğe mücadele edeceğiz. Provokasyonlara, Atatürk’e saldırılara karşı gerekirse hayatımızı ortaya koyacağız ama Atatürk İlke ve Devrimleri’nden taviz verilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu düşmanlık, son zamanlarda belli çevrelerce yayılmaya başlandı. Atatürkçü Düşünce Derneği ve TEMAD gibi üye tabanı aydın insanlardan oluşan kuruluşlar sayesinde Atatürkçülük asla silinmeyecek, silinmesine de müsaade etmeyeceğiz.

TEMAD hangi amaçla kuruldu?

Kısa adı TEMAD olan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin kuruluş amacı şudur. “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapıp emeklilik ve maluliyet nedeniyle ayrılan astsubaylar, bunların eşleri ile vefat eden astsubayların dul ve yetimlerinin sosyal, kültürel, hukuki ihtiyaçlarını karşılamak, askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak ve dayanışmaları devam ettirmek. Bu amaç ile 16-06-1983 gün ve 2842 sayılı kanun hükümleri gereğince, “Kamu yararına çalışan dernekler statüsünde kurulmuştur.” Dernek Tüzüğümüzün 4. Maddesi: Dernek;  “Atatürk Devrim ve İlkeleri’nin sürekli savunucusudur. Bu konularda yapılacak her türlü çalışmaya maddi, manevi destek sağlar.” Atatürk’e olan bağlılığımızı, bilhassa Tüzüğümüze de koyduk. Zaten üyelerimizin yetiştiriliş ve yaşam tarzı da, Atatürk felsefesine dayanır. Bunun bir ispatı da, 01-02 Haziran 2002 tarihinde yapılan 7. Olağan Genel Kurul’dan sonra Anıtkabir ziyaretinde tüm üyelerimizin orada olmasıdır.

Diğer STK’lar ile ilişkileriniz ne şekildedir?

“Bir hafta önce Karşıyaka Platformu’nda; “Diyar-bakır’daki o hain Bayrak indirimi olayı ile ilgili kınama mitingi toplantısı yaptık. Biz de; Karşıyaka TEMAD İzmir İl Başkanlığı olarak Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, lokalimizden Kaymakamlık önündeki Atatürk Heykeli’ne kadar marşlar söyleyerek yürüdük ve Atamızın Anıtı önünde Bayrağın indirilmesini şiddetle, nefretle protesto ederek kınadık”.

Bu haftanın, “Emekliler Haftası olması dolayısıyla bir saat önce protesto eylemine de katıldık. Tabii ki Türkiye’de emeklilerin haklarının verilmediği de bir gerçektir. Atatürk; “ Mazide muktedir iken bütün gücü ile çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güven ile bakmaya hakkı yoktur” demiştir. Bu insanlar gerçekten Vatan’ı, Millet’i için canla başla çalışmış ama emekli olduktan sonraki yaşam tarzları, günün şartlarına uymamaktadır.

Sivil Toplum Başkan Yardımcısı Ömer BAYRAM- “Bizim, diğer Sivil Toplum Örgütleri ile olan ilişkimiz; yasal zeminler üzerine kurulu olup, kanun ve kurallara uygun toplantı, yürüyüş, etkinlik ve faaliyetlerde bir arada bulunmaktır. Bu konuda işbirliği içinde bilgi paylaşımında bulunmaya devam ediyoruz. Yönetim Kurulu olarak toplanıp karar veriyoruz. Bundan sonra da eylem planımızı paylaşıp paylaşmayacağımızı, diğer sivil toplum örgütlerine bildiriyoruz.

Sosyal çalışmalarınız var mı? Nelerdir?

“Eğer uygun görürseniz bu soruya, Sosyal İşler Müdürümüz Sayın Hamdi TÜTÜNCÜ ( Sosyal Hzm. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.) cevap versin.”

Hamdi TÜTÜNCÜ- “TEMAD İzmir İl Başkanlığı olarak Sosyal faaliyetlerimizi; kayıtlı olan üyelerimize toplu SMS çekerek, bütün Askeri Kamplarda, sivil olan oteller ile yaptığımız işbirliği içerisinde iyi hizmet almalarını sağlamak üzere koordinasyon kurduğumuz otellerde, tatil yapmaları için üyelerimizi topluca götürmekteyiz. Bunun yanında Sosyal Etkinlik olarak, askeri kimlik kartı, eş ve çocuklara veya damat ile gelinlere kimlik kartı çıkarılması, üyelerin aidatlarının yatırılması konusunda kendilerine sürekli olarak yardımcı oluyoruz. Lokalimizde; üyelerimize her türlü servisi yapmaktayız. Bunun yanı sıra ihtiyaçlarını gideriyoruz. Aramızdan yaş dolayısı ile ayrılanlar da oluyor, onun her türlü cenaze işlerini, Merkez Komutanlığı ile olan koordinenin sağlanması, cenaze merasiminin yapılması, cenazeye mutlaka başkanımız ya da biz TEMAD olarak, toplu mesaj çektiğimiz kişiler ile, ilgili camide cenaze namazlarını kılarak son görevimizi yerine getiriyoruz. Bunun yanı sıra rahatsız olan, yaşlı olup evinde yürüyemeyen üyelerimizin bir talebi olduğunda, evlerine kadar bizzat ziyaret edip ihtiyaçlarını gideriyoruz.

Başkan Hüseyin Akbaş- “Bu vesileyle de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ayrılmaz bir parçası olan emekli astsubayların sorunlarından da biraz bahsetmek isterim. Bizim birinci önceliğimiz, astsubay ve astsubay emeklilerinin görev tazminatının verilmesidir. Mevcut durum: Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 Mart 2000 tarihinden itibaren Başbakanlık Müşaviri’ne, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanı ile Baş Savcı ve üyelerine, rektörlere, Adalet Bakanlığı Müşteşarlığı’na, General ve Amirallere temsil tazminatı müteakiben 10 Ocak 2002 tarihinde, Albay ve Yarbaylara kıdem tazminatı ödenmeye başlanmıştır. Bakanlar Kurulu yetkisinde olan Kıdem Tazminatı; kıdemli başçavuş ve emeklilerine verilmemiştir. Bizim teklifimiz, görev tazminatının Kıdemli Başçavuş rütbesinden itibaren Astsubay ve emeklilerine de verilmesidir. Gerekçemiz; aynı kışlada daha ağır koşullarda, mesai mevhumu göstermeksizin çalışan Astsubaylar ile Subaylar arasındaki ekonomik uçurumu kapatabilmek, kurum içindeki eşitsizliği giderilmesidir.

İkinci öncelik konumuz ise intibakların yapılmasıdır. Mevcut Durum: Astsubayların eğitim durumu, 4752 sayılı kanunla ön lisans seviyesine çıkarılmış olup, Astsubaylar 9. Derecenin 1. Kademesinde göreve başlamaktadırlar. Astsubay okulları, Meslek Yüksek Okul seviyesine çıkarılırken, emekli Astsubayların intibak işlemi yapılmamıştır. Teklifimiz: Astsubay Meslek Yüksek Okulundan mezun olan Astsubayların da, diğer meslek yüksek okulları gibi 9. Derecenin 2. Kademesinden göreve başlamalarıdır. Harp Okulları’ndaki eğitim, süre ve değişikliklerinde çalışan ve emekli olan personele intibak düzeltme aynen yapılmış; özlük hakları da düzenlenmiş olup hak kaybına uğratılmamıştır. Çalışan ve özellikle emekli olan Astsubayların da ön lisans intibaklarının yapılması ve özlük haklarının yeni duruma göre düzenlenmesi gereklidir.  Gerekçemiz: Meslek yüksek okulları arasındaki haksız uygulamaları ve özlük kaybını önleyebilmek için Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu olan Astsubayların, dengi diğer meslek okulları mezunları gibi 9. Derecenin 2. Kademesinden başlatılarak özlük hakları kaybının önlenmesi; emekli Harp Okulu mezunlarına verilen intibak düzeltme işleminin, emekli Astsubaylara da uygulanması ve kaybedilen özlük haklarının kazanılmasıdır. Bunları şu andaki Genel Başkanımız Sayın Ahmet KESER; gerek Genel Kurmay nezdinde, gerekse de Hükümet çevresinde takip etmektedir. Bizler de kendisine destek olmaktayız.

Cumhurbaşkanı seçimi için düşünceleriniz?

“Atatürk’ün makamına oturacak kişi çok önemli.  Biz; Atatürk’ün Devrim ve İlkeleri’ne bağlı bir düşünce yapısına sahip kişinin, o makamda oturmasını istiyoruz. Kemalist düşünceye sahip, ülkenin bağımsızlığına ve laik, demokratik Cumhuriyet’e bağlı olmalıdır. Ancak Türk halkının; tercihini hangi yönde kullanacağını 10 Ağustos’ta birlikte göreceğiz. Biz TEMAD olarak, Atatürk düşüncesine sahip kişiye oy vereceğiz. Çok teşekkür ederiz. 


Etiketler:
Bu haber toplam 2667 defa okundu


Sayac Yeri